Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 10 Mehefin 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   TRWY CYFRWNG FIDEO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Kathleen M Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Absennol
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Penlington Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Neil Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Arwel Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrew Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Graham Timms Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau