Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18 Mawrth 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   TRWY CYFRWNG FIDEO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Martyn Holland Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Hugh Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Geraint Lloyd-Williams Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Bob Murray Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Penlington Aelod Yn bresennol
Councillor Pete Prendergast Aelod A ddisgwylid
Councillor Arwel Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Peter Scott Aelod Yn bresennol
Councillor Andrew Thomas Aelod Yn bresennol
Councillor David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol