Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 23 Mehefin 2021 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   TRWY CYFRWNG FIDEO

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol