Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Rhagfyr 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   trwy cyfrwng fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Brian Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Christine Marston Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Barry Mellor Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Anton Sampson Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Glenn Swingler Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Graham Timms Is-Gadeirydd Mynychwyd
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Mark John Young Arsyllwr Mynychwyd