Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Medi 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   via Video Conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Ann Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Martyn Holland Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Absennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Anton Sampson Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Glenn Swingler Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Tony Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Graham Timms Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd