Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 1 Gorffennaf 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   TRWY GYNHADLEDD FIDEO.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Anton Sampson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Glenn Swingler Aelod Absennol
Y Cynghorydd Graham Timms Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Yn bresennol