Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13 Mai 2021 10.00 am, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan James Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Brian Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Anton Sampson Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Glenn Swingler Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Graham Timms Is-Gadeirydd Mynychwyd
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Williams Cadeirydd Mynychwyd