Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22 Medi 2021 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Tony Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Barry Mellor Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Arsyllwr Mynychwyd
Paul Whitham Aelod Yn bresennol