Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9 Mehefin 2021 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   trwy gynhadledd fideo

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Martyn Holland Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joe Welch Aelod Yn bresennol
Paul Whitham Aelod Yn bresennol