Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 17 Mawrth 2021 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   via video conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Tony Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Mainon Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Barry Mellor Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Joe Welch Aelod Yn bresennol
Paul Whitham Aelod Yn bresennol