Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 31 Mawrth 2020 2.00 pm, Is-Bwyllgor Trwyddedu, WEDI EI OHIRIO

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 4, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn