Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 2 Mawrth 2020 9.30 am, Ymddiriedolwyr Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Ddinbych

Lleoliad:   Ystafell y Cabinet, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Mainon Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod Yn bresennol