Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 8 Ionawr 2021 10.00 am, Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych, WEDI SYMUD

Lleoliad:   by video conference

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Geoffrey David Corry Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Brian Cossey Cadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Chris Hughes Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Ifor Lloyd Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Elizabeth Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Harry Saville Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Nigel Smith Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Graham Timms Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Y Cynghorydd Joan Vaughan Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod A ddisgwylid