Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21 Tachwedd 2019 10.00 am, Is-Bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1b, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Hugh Irving Aelod Yn bresennol
Councillor Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Councillor Arwel Roberts Aelod Yn bresennol