Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30 Ionawr 2020 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 4, County Hall, Ruthin

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Kathleen M Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Ymddiheuriadau
Neil Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol