Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30 Ebrill 2020 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 4, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn