Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 15 Gorffennaf 2019 11.00 am, Is-Bwyllgor Trwyddedu, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn