Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 29 Mawrth 2019 10.00 am, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   YSTAFELL BWLLGOR 1A, NEUADD Y SIR, RHUTHUN LL15 1YN

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Absennol
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Absennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Alan James Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Christine Marston Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Andrew Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Graham Timms Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joe Welch Aelod Ymddiheuriadau