Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 17 Gorffennaf 2019 9.30 am, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator 01824 706715
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Peter Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Alan James Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Christine Marston Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrew Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joe Welch Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod Yn bresennol