Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 13 Medi 2019 10.00 am, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthin LL15 1YN

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr Ian Trigger Cadeirydd Yn bresennol
Julia Hughes Aelod Yn bresennol
Anne Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Penlington Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Andrew Thomas Aelod Yn bresennol
Peter Lamb Aelod Yn bresennol
Gordon Hughes Aelod Yn bresennol

 

 
Yn ôl i'r brig