Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Kathleen M Jones Co-Optee Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Yn bresennol
David Lloyd Co-Optee A ddisgwylid
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Neil Roberts Co-Optee Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Graham Timms Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd