Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26 Medi 2019 9.30 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd A ddisgwylid
Kathleen M Jones Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd A ddisgwylid
David Lloyd Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod A ddisgwylid
Neil Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod A ddisgwylid

 

 
Yn ôl i'r brig