Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26 Medi 2019 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Vice-Chair, in the Chair Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol