Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Councillor Hugh Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Kathleen M Jones Co-Optee Ymddiheuriadau
Councillor Huw Jones Cadeirydd Ymddiheuriadau
David Lloyd Co-Optee Yn bresennol fel dirprwy
Councillor Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Neil Roberts Co-Optee Yn bresennol
Councillor Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Peter Scott Aelod Ymddiheuriadau
Councillor David Gwyn Williams Aelod A ddisgwylid