Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13 Mehefin 2019 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau