Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21 Mawrth 2019 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Rachel Flynn Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Martyn Holland Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Hugh Irving Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor Huw Jones Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Bob Murray Aelod A ddisgwylid
Councillor Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau