Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 31 Ionawr 2019 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Kathleen M Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Yn bresennol
David Lloyd Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Mainon Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Neil Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Graham Timms Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd