Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2019 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol