Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5 Mawrth 2019 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Ty Russell, Y Rhyl

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Alan James Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Mainon Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol