Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12 Tachwedd 2019 10.00 am, Pwyllgor Llywio'r Gymraeg

Lleoliad:   Ystafell Bwllgor 1a, Neuadd Y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bobby Feeley Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Tony Flynn Aelod Absennol
Councillor Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Anton Sampson Aelod Absennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Councillor Graham Timms Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Joe Welch Aelod Yn bresennol
Councillor Emrys Wynne Is-Gadeirydd Yn bresennol