Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10 Medi 2019 10.00 am, Cyngor Sir

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun LL15 1YN

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Mabon ap Gwynfor Aelod Yn bresennol
Councillor Brian Blakeley Aelod Yn bresennol
Councillor Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Councillor Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Gareth Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Meirick Lloyd Davies Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Hugh Evans Aelod Yn bresennol
Councillor Peter Evans Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Councillor Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Councillor Tony Flynn Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Martyn Holland Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Hugh Irving Aelod Yn bresennol
Councillor Alan James Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Brian Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Jones Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Pat Jones Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Tina Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Gwyneth Kensler Aelod Yn bresennol
Councillor Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Richard Mainon Aelod Yn bresennol
Councillor Christine Marston Aelod Yn bresennol
Councillor Barry Mellor Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Councillor Bob Murray Aelod Yn bresennol
Councillor Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Penlington Aelod Yn bresennol
Councillor Pete Prendergast Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Anton Sampson Aelod Yn bresennol
Councillor Peter Scott Aelod Yn bresennol
Councillor Glenn Swingler Aelod Yn bresennol
Councillor Andrew Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Councillor Tony Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Julian Thompson-Hill Aelod Yn bresennol
Councillor Graham Timms Aelod Yn bresennol
Councillor Joe Welch Aelod Yn bresennol
Councillor Cheryl Williams Aelod Ymddiheuriadau
Councillor David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Eryl Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Emrys Wynne Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Mark Young Aelod Yn bresennol