Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 2 Gorffennaf 2019 10.00 am, Cyngor Sir

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun LL15 1YN

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Blakeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Evans Aelod Absennol
Y Cynghorydd Bobby Feeley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Tony Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pat Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tina Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Mainon Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Christine Marston Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Paul Penlington Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Anton Sampson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Glenn Swingler Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Andrew Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Graham Timms Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joe Welch Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Cheryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Eryl Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark John Young Aelod Yn bresennol