Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18 Hydref 2017 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1b, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd