Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19 Medi 2018 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Ty Russell, Y Rhyl

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn