Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 27 Medi 2018 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Conference Room 1a, County Hall, Ruthin

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau