Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19 Gorffennaf 2018 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN LL15 1YN

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Rachel Flynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Graham Timms Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Huw Williams Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd