Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7 Mehefin 2018 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Council Chamber, County Hall, Ruthin

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ellie Chard Aelod Yn bresennol
Councillor Ann Davies Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Councillor Hugh Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Huw Jones Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Bob Murray Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau