Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26 Ebrill 2018 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Conference Room 1a, County Hall, Ruthin

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Michael George Henry Hall Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Kathleen M Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Yn bresennol
David Lloyd Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Gareth Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Eryl Williams Aelod Absennol