Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 15 Mawrth 2018 10.00 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Conference Room 1a, County Hall, Ruthin

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd Graham Timms Aelod Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Eryl Williams Aelod A ddisgwylid
Y Cynghorydd Emrys Wynne Aelod Mynychwyd