Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 5 Mehefin 2017 10.30 am, Is-Bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Alan James Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Yn bresennol