Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 20 Rhagfyr 2016 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthin

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Councillor Bill Cowie Aelod Yn bresennol
Councillor Meirick Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Stuart Davies Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Hugh Carson Irving Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Councillor Merfyn Parry Aelod Yn bresennol
Councillor Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Councillor David Simmons Aelod Yn bresennol
Councillor Cefyn Williams Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Huw Williams Is-Gadeirydd Yn bresennol