Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2017 9.30 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Mainon Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Tony Thomas Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill Arsyllwr Mynychwyd
Y Cynghorydd David Gwyn Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Eryl Williams Aelod Absennol
Y Cynghorydd Emrys Wynne Arsyllwr Mynychwyd