Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28 Medi 2017 9.30 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ann Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Martyn Holland Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Is-Gadeirydd Yn bresennol
Kathleen M Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Jones Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bob Murray Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Gareth Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Eryl Williams Aelod Absennol