Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20 Medi 2017 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Ty Russell, Y Rhyl

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Absennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Alan James Is-Gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Melvyn Mile Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Peter Scott Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Rhys Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Tony Thomas Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol