Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24 Mawrth 2016 2.00 pm, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Absennol
Y Cynghorydd Bill Cowie Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Stuart Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Cefyn Williams Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Aelod Yn bresennol