Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 30 Tachwedd 2015 9.30 am, Is-Bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neudd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Bill Cowie Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Stuart Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Cefyn Williams Aelod Yn bresennol
Councillor Huw Williams Arsyllwr Mynychwyd