Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 7 Rhagfyr 2016 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Bill Cowie Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Stuart Davies Aelod Absennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Merfyn Parry Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Simmons Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Cefyn Williams Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Huw Williams Is-Gadeirydd Yn bresennol