Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10 Mehefin 2015 9.30 am, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt:    Committee Administrator (KEJ)
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Joan Butterfield Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bill Cowie Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Stuart Davies Aelod Absennol
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Win Mullen-James Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Peter Owen Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Pete Prendergast Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Cefyn Williams Aelod Yn bresennol