Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9 Mehefin 2016 9.30 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Ray Bartley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Colin Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Dewi Owens Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joe Welch Aelod Ymddiheuriadau