Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28 Ionawr 2016 9.30 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Davies Aelod Yn bresennol
Gill Greenland Aelod Ymddiheuriadau
Debra Houghton Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Colin Hughes Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Ymddiheuriadau
Dr Dawn Marjoram Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Barry Mellor Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Owen Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Dewi Owens Aelod Yn bresennol
John Piper Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Aelod Yn bresennol
Gareth Williams Aelod Yn bresennol

 

 
Yn ôl i'r brig