Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26 Chwefror 2015 9.30 am, Pwyllgor Craffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Richard Davies Aelod Yn bresennol
Gill Greenland Aelod Yn bresennol
Liz Grieve Officer Yn bresennol
Debra Houghton Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Colin Hughes Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving Advisor Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams Aelod Yn bresennol
Dr Dawn Marjoram Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Peter Owen Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Dewi Owens Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Arwel Roberts Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Gareth Sandilands Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Simmons Cadeirydd Ymddiheuriadau
Gareth Williams Aelod Ymddiheuriadau